Historisk arkiv

Foreslår endringer i rettsgebyrloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut på høring forslag om endringer i rettsgebyrloven.

Det mest sentrale forslaget i høringsnotatet er å øke rettsgebyret for 2016 i tråd med kostnadsutviklingen siden 2006, da det sist ble endret. Videre søkes det å forenkle prosessen i fremtiden ved å flytte rettsgebyrets størrelse fra lov til forskrift fra 2017.

Høringsfristen er satt til 12. august 2015. Den korte høringsfristen er satt av hensyn til regjeringens budsjettbehandling.

Høringsnotat om endringer i rettsgevyrloven