Historisk arkiv

Ny statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag utnevnt Gjermund Hagesæter (FrP) til statssekretær for statsråd Anders Anundsen (FrP) i Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig har Hans J. Røsjorde (FrP) fått avskjed i nåde fra det samme embetet.

Gjermund Hagesæter (født 12. desember 1960) har vært innvalgt på Stortinget fra Hordaland siden 2001. FrP-politikeren har i inneværende stortingsperiode vært finanspolitisk talsmann for FrPs stortingsgruppe og samtidig vært gruppens 1. parlamentariske nestleder.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som statssekretær, og i hovedsak jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap. Justis- og beredskapsdepartementet er et spennende departement med stor spennvidde og en svært omfattende og interessant saksportefølje, sier Gjermund Hagesæter.

Hans J. Røsjorde har vært statssekretær i samme departement siden oktober 2013. 73-åringen fra Vestfold har bedt justis- og beredskapsministeren om avløsning og begrunner det med hensynet til familien.

– Jeg blir 74 år til høsten og føler tiden er inne til å prioritere familien fremfor egen tilfredsstillelse som toppolitiker. Jeg er samtidig glad for at jeg takket ja til stillingen som statssekretær og setter stor pris på den tiden jeg fikk i Justis- og beredskapsdepartementet, sier Røsjorde.

Statsråd Anders Anundsen ønsker Gjermund Hagesæter hjertelig velkommen i departementet og benytter samtidig anledningen til å takke Hans J. Røsjorde.

– Med sin store kunnskap og innsikt i det politiske liv, spesielt innenfor sikkerhet og beredskap, har Røsjorde vært en viktig ressurs og en trofast og god støttespiller for meg i mitt virke som statsråd. Jeg vil takke Røsjorde for den utrettelige innsatsen han har lagt ned som statssekretær, men jeg har stor forståelse for at en mann i hans alder nå ønsker å prioritere familien, sier Anders Anundsen.

– Hagesæter er hardtarbeidende og innsiktsfull. Han vil passe godt inn i Justis- og beredskapsdepartementet, sier statsråden.

Pressemelding fra Statsministerens kontor

CV for Gjermund Hagesæter