Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Justis- og beredskapsministeren om politireforma

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I samband med framlegginga av regjeringa sitt forslag til politireform, vil justis- og beredskapsminister Anders Anundsen i dag møte pressa.

Møt opp i god tid på grunn av registrering.

Tid: Fredag 6. mars kl. 12.30

Stad: Justis- og beredskapsdepartementet, Gullhaug torg 4A