Historisk arkiv

dinutvei.no – ny veiviser ved vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny nasjonal nettportal som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt er lansert i dag. Dinutvei.no skal være en veiviser for utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

– Flere enn vi tror lever i frykt for noen som står dem nær. Det er viktig at voldsutsatte får god og kvalifisert hjelp så raskt som mulig. Dinutvei.no skal gjøre det enklere å finne hjelp og informasjon om vold og overgrep, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Nettportalen gir oversikt over ulike hjelpetilbud både der man bor og i landet for øvrig. Portalen inneholder også informasjon og fagstoff, samt spørsmål og svartjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt. 

– Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange utsatte kan også oppleve det som vanskelig å be om hjelp. Derfor oppretter vi veiviseren Dinutvei.no som et viktig bidrag inn i dette arbeidet, sier Anundsen. 

Prosjektet er en del av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014–2017) Et liv uten vold. Portalen er utviklet og skal driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening har vært viktige bidragsytere ved utvikling av nettportalen. 

Portalen lanseres gjennom en kampanje som består av filmer, radiospot og plakater, utarbeidet i samarbeid med Dinamo. Kampanjen har til hensikt å skape oppmerksomhet rundt tema det er viktig å debattere. 

dinutvei.no – en veiviser ved vold og overgrep

Last ned materiale om dinutvei.no