Forsiden

Historisk arkiv

Elektronisk ID på nasjonalt ID-kort

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2017. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

NB!

Innholdet i denne pressemeldingen er delvis ukorrekt. Nasjonalt ID-kort ble ikke innført i 2017.

– Vi har lenge jobbet for å gjøre det enklere å identifisere seg på en sikrest mulig måte.  Nå får vi en elektronisk identitet under offentlig kontroll, på samme sikkerhetsnivå som pass. Det vil bidra til å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

De fleste land i Europa har allerede eID på nasjonalt ID-kort. En nasjonal eID vil gjøre det mulig å møte den digitale fremtidens behov for sikkerhet særlig innenfor helse- og velferdssektorene, men også i næringslivet.

– Vårt mål er at dette også vil bidra til redusert arbeidslivskriminalitet gjennom sikker og unik identifisering av personer som for eksempel oppretter selskaper i Brønnøysundregistrene. Dette fordrer at vi samarbeider med eierne av de digitale tjenestene, som må sette krav til hvor sikker identifikasjon de vil kreve, sier Anundsen.

ID-kort med eID skal utstedes ved politiets passkontor. eID vil være gratis i bruk både for privat personer og nettsteder som vil benytte tjenesten. Justis- og beredskapsdepartementet vurderer muligheten for også å utstede kortet til utlendinger med avklart identitet, herunder utenlandske arbeidstagere og asylsøkere.

FAKTA

Nasjonalt ID-kort

Designvinnerens forslag til hvordan ID-kortet kan se ut Bildet viser vinnerutkastet til nasjonalt ID-kort fra Neue Design Studio. Endelig versjon av kortet vil se annerledes ut, da design gjøres sammen med valgt leverandør.

Nasjonalt ID-kort skal innføres i 2017. ID-kortet skal være et offentlig utstedt identitetsbevis som vil være like pålitelig som passet, og mer praktisk å bruke som legitimasjon.

Det nasjonale ID-kortet skal utstedes ved bruk av nye systemer for pass og ID-kort i politiet. Kortet skal utstyres med samme biometriske personopplysninger som passet, det vil si ansiktsfoto og fingeravtrykk, og vil kunne erstatte passet på reiser i EØS-området.

Regjeringens forslag til lov om nasjonalt ID-kort ble fremmet for Stortinget 13. mars 2015. Loven ble vedtatt av Stortinget 5. mai samme år.