Historisk arkiv

Integreringsmottak i fem kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det er et mål for regjeringen at de som får beskyttelse i Norge raskt kommer i arbeid og blir en del av det norske samfunnet. Derfor etablerer regjeringen fem integreringsmottak i Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo. Det vil bli stilt tydelige krav til deltakelse og egeninnsats av beboerne i mottakene.

– Etablering av integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen som regjeringen la frem i mai i år. De første integreringsmottakene skal være på plass i løpet av 2016. Nå har vi valgt ut fem kommuner hvor disse mottakene skal etableres, og vi er et viktig steg videre i arbeidet, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Kommunene er valgt blant annet fordi de har et godt utgangspunkt for å tilby gode kvalifiseringstilbud til beboere. Dette vil de gjøre i tett samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv. Kommunene har også kapasitet til å bosette personer fra mottaket. På den måten kan beboere fortsette i kvalifiserende aktiviteter uten avbrudd, også etter at de er blitt bosatt i kommunen.

– Hvert integreringsmottak vil utvikle en egen modell for blant annet organisering, drift og måter å jobbe og samarbeide på. Innenfor de ulike modellene skal det tas i bruk incentiver og sanksjoner som kan motivere beboere til innsats og til å oppnå resultater. De som ikke følger opp, vil bli flyttet til et ordinært mottak. Vi stiller tydelige krav til egeninnsats, sier Listhaug.

Utviklingen av tilbudet i integreringsmottak skal skje i samarbeid mellom kommunen, et asylmottak i kommunen og et karrieresenter i nærheten. Modellene skal evalueres, og departementet vil bygge videre på de som gir best resultat.