Historisk arkiv

Kommuner får midler for å forebygge og bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Totalt 62 kommuner eller bydeler er tildelt tilskuddsmidler for å gjennomføre konkrete prosjekter innen forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.

En totalsum på 10 millioner kroner er fordelt på 17 ulike prosjekter. I år har alle søkere helt eller delvis fått innvilget sine søknader. 

– Årets søknader bærer preg av en økt kompetanse innen forebygging av radikalisering, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP). 

Mange av prosjektene bygger på etablerte samarbeidsmodeller og eksisterende arbeid på feltet. Tilskuddsmottakerne skal rapportere på arbeidet. 

– Tidlig innsats i lokalmiljøet er avgjørende for å lykkes med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Derfor er det gledelig å se at mange kommuner arbeider med et bredt spekter av tiltak. Vi ser frem til å høste nyttige erfaringer som vi kan bruke i arbeidet med å utvikle nye tiltak på nasjonalt plan, sier justis- og beredskapsministeren. 

Oversikt over mottakere

Kommune

Prosjekt

Sum

Agder – 30 kommuner

Tiltak knyttet til prosjekt: "Interkommunal rådgiver   for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme"

1.300.000

Askim,   Spydeberg, Hobøl, Eidsberg, Marker og Trøgstad

Forebygging av radikalisering i indre Østfold

800.000

Bydel Alna, Oslo

INK-prosjektet

1.000.000

Bydel Gamle Oslo

Oppfølgingsteam for ungdom mellom 10 og 15 år for å   forhindre marginalisering og radikalisering

500.000

Bydel Grünerløkka, Oslo

Kompetanse, koordinering og oppfølging

1.150.000

Bydelene i Groruddalen (Bjerke, Grorud, Stovner og Alna)

Mentoropplæring i Groruddalen

160.000

Fjell, Sund og Øygarden

Kraftsenter for inkludering i Fjell, Sund og Øygarden

500.000

Fredrikstad

Mentoroppfølging som forebygging av radikalisering og   voldelig ekstremisme

300.000

Inderøy

Forebygging av utenforskap, radikalisering og voldelig   ekstremisme i Inderøy

190.000

Porsgrunn

Flexid

150.000

Rømskog og Marker

Føre var i Marker og Rømskog

200.000

Sarpsborg 

Tett på - forebygging mot radikalisering

800.000

Sarpsborg og Halden

Motløft - sammen på tvers

850.000

Stavanger,   Rennesøy, Randaberg, Sola, Time og Sandnes

Risikovurdering og proaktivt arbeid mot forebygging av   radikaliseringog voldelig ekstremisme

500.000

Trondheim

Inkludering, mestring og opplevelse av tilhørighet

1.000.000

Vestre Toten

Prosjekt tiltak mot ekstremisme

500.000

Østre Toten

Samarbeidsprosjekt mot radikalisering og voldelig   ekstremisme

100.000

 

Kart med geografisk fordeling

 

To tilskuddsordninger

Regjeringen bevilget i 2015 til sammen 17,5 millioner kroner til to tilskuddsordninger for lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme, herunder 10 millioner kroner til en ordning under Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Fjorårets søknader viste både et stort engasjement lokalt og et tydelig behov for midler til å igangsette gode prosjekter. Til sammen mottok 16 kommunale prosjekter støtte fra JD i 2015. 

Tilskuddsordningene fra 2015 er videreført til 2016 med 13 millioner kroner, fordelt slik:

  • 10 millioner kroner til konkrete kommunale prosjekter innen forebygging eller bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme
  • 3 millioner kroner til frivillige organisasjoner i samarbeid med en kommune. 

Tildelinger til kommuner i 2015

Tildelinger til frivillige organisasjoner i 2016