Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nødmeldingstjenestene klargjøres for mottak av SMS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Døve og hørselshemmede skal få bedre nødtjenester. Regjeringen etablerer et pilotprosjekt for å sende SMS direkte til 110, 112 og 113.

– Jeg er meget fornøyd med at døve og hørselshemmede får mulighet til å kommunisere direkte med nødmeldingstjenesten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Som et ledd i arbeidet med å forbedre nødmeldingstjenesten, ba regjeringen Direktoratet for nødkommunikasjon om å få på plass et pilotprosjekt som gjør at enkelte brukergrupper kan sende SMS direkte til nødmeldingstjenesten. Tjenesten vil bli satt i drift i løpet av året, så snart operatørene på nødmeldingssentralene har fått opplæring og rutiner for mottak, behandling og lagring av opplysninger er etablert.

Direkte kontakt med operatørene

I dag kan døve og hørselshemmede kontakte nødmeldingstjenesten via teksttelefonen, som så videreformidler henvendelsen til rette mottaker. Dette tilbudet vil bestå, men personer i nød vil nå også få mulighet til å kontakte operatørene på nødmeldingssentralene direkte. Dette kan bidra til å redde liv i situasjoner hvor en hørselshemmet påtreffer noen som trenger livreddende assistanse.

To-årig pilotprosjekt

Pilotprosjektet skal gå over to år og formålet er i første omgang å høste erfaringer med tekstbasert kommunikasjon med nødstilte. Disse erfaringene vil så danne grunnlaget for hvordan en slik løsning skal innrettes i fremtiden.

I pilotprosjektet vil den samlokaliserte nødmeldingssentralen i Bodø motta alle henvendelsene som kommer via SMS. Bruk av tjenesten vil kreve forhåndsregistrering.