Historisk arkiv

Ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Siv Hallgren er i statsråd i dag åremålsutnevnt for syv år som den nye lederen av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

– Med Hallgren får Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker en tydelig og samlende leder med stort engasjement, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Hallgren etterfølger Helen Sæter, som går av etter endt åremål 31. mars 2017. Hallgren tiltrer 1. april 2017. Hun kommer fra Advokatfirmaet Elden DA, hvor hun også er partner. Hallgren har lang erfaring med strafferett, både som forsvarer og bistandsadvokat, og er for mange kjent som en av de koordinerende bistandsadvokatene under 22. juli-rettssaken og som medforsvarer i Nokas-saken.

–- Jeg er fornøyd med utnevnelsen av Siv Hallgren som ny leder av Kommisjonen for gjenopptakelse. Jeg er sikker på at hun vil gjøre en god jobb med sin erfaring og sterke personlige engasjement. Jeg opplever henne som genuint opptatt av rettssikkerhet og rettferdighet og det er gode forutsetninger for å lede Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, sier Anundsen videre.

Fra 1994 til 2002 jobbet Hallgren i Asker og Bærum politidistrikt, hvor hun de siste årene var leder for påtaleavsnittet og konstituert som sjef for Kriminalavdelingen. Hun har vært medlem i flere nemnder og utvalg. Hallgren er nå del av Særdomstolsutvalget som skal utrede opprettelsen av nye særdomstoler for barne- og familiesaker, utlendingssaker og hurtigspor i straffesaker.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker er et uavhengig organ. Kommisjonen skal ta stilling til om en domfelt med en rettskraftig dom skal få ny behandling av sin sak i retten.