Historisk arkiv

Historisk arkiv

Plagsomme gjengangerkriminelle kan dømmes til behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Fra neste måned kan psykisk syke gjengangerkriminelle dømmes til tvungen behandling. Da trer loven om tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg overfor strafferettslig utilregnelige personer i kraft. Regjeringen har besluttet å utvide virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner 1. oktober.

 

– Det har lenge vært kjent at en liten gruppe personer begår klart samfunnsskadelige eller særlig plagsomme lovbrudd, uten at samfunnet har mulighet til å møte dem med noen reaksjon. Med denne lovendringen vil disse personene kunne dømmes til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Formålet med endringene er å ivareta samfunnets behov for å kunne beskytte seg mot gjentatte lovbrudd som har omfattende konsekvenser for andre borgere og samfunnet. Det er en målsetning at dom på særreaksjon skal gjennomføres på en måte som ivaretar den enkeltes behov for behandling.

Særreaksjon idømt på grunnlag av gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art skal ha en maksimal varighet på tre år. En særreaksjon idømt på grunnlag av slike lovbrudd skal i all hovedsak gjennomføres etter dagens regelverk om gjennomføring av særreaksjoner.