Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Politiets nye våpeninstruks trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny våpeninstruks trer i kraft i morgen, 1. april 2016. Instruksen er i hovedsak en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende rett, men innebærer også enkelte realitetsendringer.

– Den primære bevæpningskompetansen i akutte situasjoner gis til operasjonsledere i politiet. Dette vil bidra til kortere responstid og bedre beredskap, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Våpeninstruksen skal også sikre en mer hensiktsmessig arbeidsdeling mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Ny instruks fastsetter at Politidirektoratet som hovedregel skal godkjenne våpen og ammunisjon til bruk i politiet. Ny ammunisjon med vesentlig andre egenskaper enn tidligere godkjent skal allikevel fortsatt godkjennes av departementet. Politidirektoratet skal også fastsette utfyllende bestemmelser til instruksen.

Ny våpeninstruks viderefører rapporteringsplikten for vådeskudd som ble innført 24. august 2015. 

Les våpeninstruksen på Lovdata.no