Historisk arkiv

To nye dommere til Høyesterett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Lagmann Espen Bergh og lagmann Cecilie Østensen Berglund er i statsråd 10. juni utnevnt til nye dommere i Høyesterett.

Anders Anundsen med de to nye høyesterettsdommerne Espen Bergh og Cecilie Østensen BerglundAnders Anundsen med de to nye høyesterettsdommerne Espen Bergh og Cecilie Østensen Berglund. (Foto: JD - se/last ned flere bilder på Flickr)

– Det er en stor glede for meg at lagmann Espen Bergh og lagmann Cecilie Østensen Berglund i dag er utnevnt til nye dommere i Høyesterett. Begge kommer fra Borgarting lagmannsrett og vil hver på sin måte supplere og utfylle dommerkollegiet i Høyesterett. Jeg er sikker på at Bergh og Berglund vil styrke domstolen som den enestående faglige institusjon Høyesterett er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Espen Bergh (født 1961) har blant annet jobbet som dommerfullmektig, som lovrådgiver i Justisdepartementet og som advokat fra før han ble lagdommer.

Cecilie Østensen Berglund (født 1971) har blant annet erfaring som dommerfullmektig, fra Høyesteretts utrederenhet og som assisterende direktør i Høyesterett fra før hun ble lagdommer.

Regjeringen har i tråd med Innstillingsrådets innstilling foretatt en samlet vurdering av søkernes kvalifikasjoner, praksis og personlige egenskaper.

– Det var mange gode søkere til de to embetene, og denne gangen var Bergh og Berglund de beste. At det nå ble to utnevnelser fra lagmannsretten, er gledelig da det er viktig med rekruttering til Høyesterett også fra underrettene, sier Anundsen.

Embetene som nå besettes ble ledig etter at Tore Schei gikk av og Toril M. Øie ble utnevnt som justitiarius, samt at høyesterettsdommer Ingse Stabel går av for aldersgrensen mot slutten av året.

Om Høyesterett 

Høyesterett er landets øverste domstol. Hovedoppgaven er å arbeide for rettsavklaring. Dette innebærer en konsentrasjon om prinsipielle rettsspørsmål og retningsgivende avgjørelser. Høyesterett har 20 dommerembeter og blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen direktør, assisterende direktør, en utrederenhet bestående av 26 personer og om lag 22 saksbehandlerstillinger.