Historisk arkiv

Forlengelse av indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har forlenget den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med tre måneder fram til 11. mai 2017.

Kontrollen finner sted i havner med fergetrafikk fra Sverige, Danmark og Tyskland.

– Regjeringen mener at det fortsatt er en ustabil migrasjonssituasjon i Europa, som gjør det nødvendig å kontrollere innreisene til Norge, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Beslutningen er truffet etter at EUs råd 7. februar vedtok en anbefaling om at den midlertidige grensekontrollen i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike forlenges med tre nye måneder.

Disse fem landene har i kjølvannet av de store ankomstene innført midlertidig grensekontroll. Ordningen er blitt forlenget i flere omganger, sist i november i fjor da den ble forlenget med tre måneder til 11. februar.

– Vi vil fortsette å vurdere behovet for grensekontroll opp mot den løpende sikkerhetssituasjonen, sier Amundsen.