Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Forslag til ny finansavtalelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag et forslag til ny finansavtalelov ut på høring. Lovforslaget innebærer strengere krav til tjenester og avtaler som finansnæringen tilbyr sine kunder.

– Forslaget legger til rette for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Forslag om en revidert finansavtalelov innebærer blant annet at:

  • Kreditt skal ikke lenger kunne gis til kunder med mindre de har tilstrekkelig betalingsevne. Dagens frarådingsplikt erstattes derfor av en plikt til å avslå lånesøknader fra kunder med for svak betalingsevne. Långivere som bryter med dette kan gjøres erstatningsansvarlige for gjeldsproblemer som kunden kan havne i.
  • Den som selger investeringstjenester, kreditt eller andre finansavtaler skal ikke selge produkter kunden ikke har bruk for.
  • Ågerrenter – urimelig høye renter som utnytter kundene – skal forbys.
  • Overføringstiden for betalingstransaksjoner i Norge skal gjøres kortere ved at beløpet skal være disponibelt for mottakeren samme virkedag som overføringen foretas.
  • Næringsdrivende som tar opp lån med pant i boligen sin skal ha samme ufravikelige beskyttelse som forbrukere har.
  • Konkurransen i bank- og betalingstjenester skal styrkes ved å standardisere begreper og prissammenligningstjenester på internett.

Det legges også til rette for mer bruk av digitale løsninger, men næringen selv skal ta større ansvar for feil og misbruk av de elektroniske løsningene som de har oppfordret kundene sine til å ta i bruk, slik at forbrukeren har bedre vern mot svindel.

Høring: Forslag til ny finansavtalelov