Historisk arkiv

Ny nødvarsling fra kjøretøy skal mottas av 110-sentralene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

eCall er et nytt nødanropssystem for varsling av trafikkulykker, og skal installeres i personbiler og lette varebiler som er typegodkjent etter 31. mars 2018.

–      Formålet er å redde liv og redusere varige skader gjennom redusert tid fra hendelsen finner sted til nødetatene er på plass, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I Norge vil alle eCall-anrop bli videreformidlet direkte til brannvesenets 110-sentraler, som så vil vurdere videre oppfølging og eventuell varsling av de andre nødetatene.

Ved en ulykke vil det automatisk overføres et datasett med opplysninger om ulykken som tidspunkt, lokalisering, kjøreretning og beskrivelse av kjøretøyet til alarmsentralen, samtidig som det opprettes en taleforbindelse mellom kjøretøyet og sentralen. eCall kan også utløses manuelt av personer inne i kjøretøyet. På europeisk nivå er det forventet at eCall vil medføre en reduksjon i antall trafikkdrepte med 2-10 prosent og en reduksjon i skadenivå på 2-15 prosent.