Historisk arkiv

Ny rapport viser klar positiv effekt av integreringsmottak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Rambølls ferske rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

– Arbeidet med å etablere integreringsmottak er et nybrottsarbeid. For oss handler det om å få innvandrere raskere integrert, og komme i arbeid og utdanning. Det er viktig at vi evaluerer arbeidet, og når de målene vi har satt oss. Det er viktig å få bedre kunnskap om hva som virker best og hvorfor, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Den første delrapporten tar for seg implementeringen av integreringsmottakene fra starten og fram til høsten i år.

– Det er for tidlig å si om integreringsmottakene oppnår målet om raskere overgang til utdanning eller arbeid. Men inntrykket så langt er at et tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i mottak er positivt og at beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes, sier statsråden.

Utover de obligatoriske tiltakene som kompetansekartlegging, karriereveiledning, opplæring i kultur og samfunnskunnskap, norskopplæring og arbeidsrettede aktiviteter, har kommunene hatt frie tøyler til å utvikle «sin» modell for integreringsmottak.

– Jeg er fornøyd med at beboerne gir uttrykk for at de er svært fornøyd med å være i aktivitet i perioden de er i mottak, og mener at norsk og kvalifisering er nyttig for den videre integreringsprosessen. Jeg ser at vi er på riktig spor med dette viktige arbeidet. Å stille krav er å bry seg, sier Listhaug.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet evaluerer Rambøll etableringen, driften og virkningene av integreringsmottak, som er et tiltak for bedre integreringsarbeid. Evalueringen startet våren 2017 og skal avsluttes høst 2019. Rambøll skal utarbeide to delrapporter, en i 2017 og en i 2018. En endelig sluttrapport skal etter planen leveres høsten 2019.

Første delrapport "Evaluering av integreringsmottak"