Forsiden

Historisk arkiv

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen publiserer i dag en ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering. – Et verdifullt verktøy innen kriminalitetsbekjempelse, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Analysen ser på ulovlige pengestrømmer i Norge, og vurderer truslene for hvitvasking og terrorfinansiering.

– Både hvitvasking og finansiering av terrorisme gjør stor skade på samfunnet, og er trusler mot det finansielle system. Derfor er denne risikovurderingen svært viktig, sier Amundsen.

– Her får vi kunnskaper om hvilke kriminalitetstyper som skaper utbytte, hvordan midler til støtte for terror genereres og flyttes, hvilke sårbarheter som finnes i forebygging og avdekking, og hvilke sektorer og aktører som utgjør høyest risiko.

– I tråd med Regjeringens strategi mot hvitvasking og terrorfinansiering, er neste steg i arbeidet å sørge for at vurderingen anvendes på en effektiv måte av de forskjellige aktørene, slik at bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering skjer mest mulig kunnskapsbasert, sier statsråden.

Norges første nasjonale risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering ble publisert i 2014, for å gjennomføre Financial Actions Task Force (FATF) rekommandasjon 1. Den nye risikovurderingen er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe, og med innspill fra en rekke aktører innen politi- og påtalemyndighet, forskjellige kontrolletater, akademia og privat sektor.

Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansering (PDF)