Historisk arkiv

Ny sjef for Politihøgskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I statsråd i dag ble Nina Skarpenes (53) beskikket som sjef Politihøgskolen for en åremålsperiode på seks år.

Skarpenes har arbeidet ved Politihøgskolen siden august 1996, som henholdsvis høgskolelektor, assisterende avdelingsleder og utviklingskoordinator. Fra august 2008 var hun assisterende sjef, og siden september 2014 har hun vært midlertidig beskikket som sjef for Politihøgskolen.

– Skarpenes er en strategisk tenkende og utviklingsorientert leder med god innsikt i universitet og høyskolesektoren. Det er viktige egenskaper for en leder på Politihøgskolen, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Skarpenes er cand. paed. fra 1991. Hun er utdannet allmennlærer fra Kristiansand lærerhøgskole.

Skarpenes tiltrer fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.