Historisk arkiv

Ny Sola-base til Norges nye redningshelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den nye redningshelikopterbasen på Sola ble mandag åpnet av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

– En av flere viktige milepæler i anskaffelsen av de nye redningshelikoptrene er i dag nådd, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Ved åpningen var ett av de nye redningshelikoptrene (AW101) som skal leveres til Norge, første gang på besøk på norsk jord.

Med nye redningshelikoptre følger også behov for bygningsmessige tilpasninger. Alle de seks redningshelikopterbasene langs vårt langstrakte land, fra Rygge i sør, via Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak helt i nord, skal oppgraderes. Forsvarsbygg har ansvaret for å prosjektere og gjennomføre tilpasningene.

–De nye redningshelikoptrene og de oppgraderte redningshelikopterbasene vil være et stort skritt fremover på veien mot en styrket beredskap og en tryggere hverdag, sier justis- og beredskapsminister Amundsen.

Helikopterbasen på Sola er hovedbasen for 330-skvadronen, og blir dermed knutepunktet for helikoptertjenestens viktige virksomhet over hele landet. Selve basebygget har tre helikopterdokker med tilhørende verkstedarealer og kontorer og forlegning for vaktstyrken.

Regjeringen signerte i desember 2013 kontrakt om levering av 16 nye redningshelikoptre av typen AW101 til erstatning for dagens Sea King redningshelikoptre. Anskaffelsesprosessen ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, og gjøres i samarbeid med Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.