Historisk arkiv

Nytt Kontrollutvalg for kommunikasjonskontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Lagdommer Therese Steen skal lede det nye Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Det nye utvalget ble utnevnt i statsråd i dag. Medlemmene oppnevnes for en periode på fire år.

Utvalget skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig. Utvalget skal herunder særlig ha øye for den enkeltes rettssikkerhet.

Den nye lederen, lagdommer Steen, har solid juridisk erfaring og kompetanse fra Regjeringsadvokaten, Statsministerens kontor og Borgarting lagmannsrett. 

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll vil frem til 27. april 2021 bestå av:

  • lagdommer Therese Steen (Oslo), leder
  • advokat Trine Buttingsrud Mathiesen (Hønefoss), medlem
  • professor Asbjørn Strandbakken (Bergen), medlem
  • advokat Marianne Klausen (Oslo), varamedlem
  • tingrettsdommer Brynjulf Moe (Trondheim), varamedlem