Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Første stortingsmelding om IKT-sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen legger fredag 9. juni frem regjeringens stortingsmelding om IKT-sikkerhet i det nyetablerte felles cyberkoordineringssenter.

Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser. For første gang legges nå fram en stortingsmelding om IKT-sikkerhet.

Meldingen blir presentert i NSM NorCert sine lokaler, der regjeringen har etablert et felles cyberkoordineringssenter. Senteret vil bidra til å øke den nasjonale evnen til å motstå alvorlige digitale angrep, og er en videreutvikling av samarbeidet mellom NSM, PST og Etterretningstjenesten.

Sted: NSM NorCert, Tvetenveien 22, 0661 Oslo
Tid: Fredag 9. juni 2017, kl. 12.30.

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, 40 23 24 54, andreas.bondevik@jd.dep.no.

Deltagende presse må gi beskjed på forhånd på e-post til Andreas Bondevik, og må møte i god tid for registrering.