Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Styrker beredskapen med tre nye politihelikoptre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker den nasjonale beredskapen og vil investere i tre nye politihelikoptre med transportkapasitet.

Regjeringen foreslår å bruke 18,5 millioner kroner til formålet i 2017. Investeringen innebærer en vesentlig forbedring av dagens helikopterberedskap, som består av to mindre helikopter uten transportkapasitet. 

– Ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse er politiet helt avhengig av å ha en god og robust helikoptertjeneste. Kjøp av tre nye politihelikoptre er en betydelig forbedring av den tjenesten vi har i dag og er en viktig styrking av Norges beredskap, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Reduserer responstiden

Investeringen vil redusere responstiden for transport av politiets mannskap fra en time til 15 minutter. I tillegg beholder tjenesten den korte reaksjonstiden på oppdrag som krever sensorutrustning til observasjon og søk. 

– Politihelikoptrene redder liv hvert år, og ved en terroraksjon eller en annen akutt hendelse er dette kritiske minutter å spare, påpeker Amundsen.  

Betydelig beredskapsløft

De tre helikoptrene skal leveres i løpet av 2019. I første omgang skal de ha base på Gardermoen slik helikoptertjenesten har i dag. Funksjonen planlegges senere flyttet til nytt nasjonalt beredskapssenter for politiet. 

– Regjeringen er som kjent også i sluttfasen av planleggingen av politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski kommune. Sammen gir disse tiltakene et betydelig løft for den nasjonale beredskapen, sier Amundsen.  

Styrker beredskapen over hele landet

Investeringen medfører også en forbedring av beredskapen utenfor Oslo-området. 

– Med tre politihelikoptre vil det være mulig å flytte et av helikoptrene til baser andre steder i landet i perioder, for eksempel i situasjoner der det foreligger informasjon om at det kan oppstå en akuttsituasjon, eller ved større planlagte arrangementer, sier Amundsen.