Historisk arkiv

Heggenes ny departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Heidi Heggenes (52) ble i statsråd i dag utnevnt til departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet.

Heggenes kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef og leder av Administrativ og konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor. Hun tar over embetet etter departementsråd Tor Saglie.

– Med sin bakgrunn og erfaring, har Heggenes meget gode forutsetninger for å beherske oppgavene som denne stillingen krever. Særlig hennes erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering vil komme departementet til gode. Jeg er trygg på at Heggenes vil ivareta både langsiktige og strategiske oppgaver og de mer operative enkeltsaker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Heggenes tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1990. Heggenes var tidligere i Finansdepartement hvor hun var lovrådgiver og avdelingsdirektør i Skattelovavdelingen og ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen.

Departementsråden er departementets øverste administrative leder. Departementsråden leder og samordner det administrative og faglige arbeidet på vegne av statsråden.

Heggenes tiltrer stillingen fra det tidspunkt departementet bestemmer.