Historisk arkiv

Politireformen – Difi statusrapport for 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere politireformen. Difi har nå levert sin statusrapport for 2017.

– Rapporten slår fast at politiet gjør en god jobb med å gjennomføre reformen slik det er bestemt. Arbeidet går i henhold til planen, sier Justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Dette skyldes ikke minst at ansatte i politiet er lojale og opptatt av samfunnsoppdraget. Politiet har i 2017 tatt betydelige skritt. I tiden fremover skal etaten videreutvikle og iverksette nye arbeidsmetoder og verktøy i politiet.

– Til tross for store endringer har befolkningens tillit til politiet økt i 2017. Det er positivt og motsatt utvikling av det vi har sett i land som Danmark og Sverige. Det kan alle som jobber i politiet være stolte av, sier Listhaug.

Rapporten gir en vurdering av reformarbeidet så langt, samt noen råd om det videre arbeidet. Den er basert på intervjuer, både med ledere og medarbeidere i politiet og med politiets samarbeidspartnere i kommunene, supplert med spørreundersøkelser og dokumentstudier.

– Det er naturlig at det er viss uro når man gjennomfører så store endringer som politiet nå opplever. Derfor er det spesielt gledelig at den siste medarbeiderundersøkelsen i politiet viser at nesten 9 av 10 medarbeidere er stolte over å jobbe i politiet. Det viser at vi er på riktig vei, sier Listhaug.

Les rapporten hos Difi: Evaluering av nærpolitireformen – Statusrapport 2017