Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Regjeringen foreslår gebyr for skifte- og uskifteattester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag om innføring av gebyr for domstolenes tjenester ved utstedelse av skifte- og uskifteattester ved privat skifte.

Forslaget er en oppfølgning av Stortingets budsjettvedtak fra høsten 2017, hvor nye gebyrer for skifteattester, uskifteattester og fullmakter etter skifteloven § 80 ble lagt inn i statsbudsjettet for 2018 med halvårsvirkning. 

Regjeringen foreslår at gebyr for domstolenes utstedelse av fullmakter i bo med mindre verdier ikke gjennomføres. Dette gebyret foreslås derfor reversert i revidert nasjonalbudsjett. 

Det foreslås at gebyrene knyttes til rettsgebyret, som justeres i takt med konsumprisindeksen.  For skifteattester foreslås et gebyr tilsvarende rettsgebyret, i dag 1130 kroner. For uskifteattester foreslås et gebyr tilsvarende 0,75 ganger rettsgebyret, i dag 850,5 kroner. Dette er betydelig lavere enn gebyrene ved offentlig skifte. 

Gebyrene forslås innført fra 1. juli 2018.