Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Utrederenhet til Borgarting lagmannsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 2,9 millioner kroner til etablering av en utrederenhet i Borgarting lagmannsrett.

– Borgarting lagmannsrett har slitt med lange saksbehandlingstider. Regjeringen foreslår derfor å bevilge midler til etablering av en utrederenhet i Borgarting, etter mønster av Gulating lagmannsrett og Høyesterett, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Evaluering av utrederenheten i Gulating lagmannsrett viser at tiltaket bidrar til å bygge ned restanser på en effektiv måte, og gir en mer hensiktsmessig ressursbruk for dommere.

– Dette er et viktig tiltak som vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden ved Borgarting lagmannsrett, sier Wara.