Historisk arkiv

FATF: Norge har styrket arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Financial Action Task Force (FATF) har publisert en rapport som tar for seg deler av Norges arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Rapporten innebærer at Norge ikke lenger er under forsterket oppfølging fra FATF.

Etter FATFs landevaluering av Norge i 2014 kom Norge under forsterket oppfølging. FATF har i 2019 gjennomført en femårsoppfølging hvor de har vurdert Norges implementering av fem effektmål: nasjonal samhandling og koordinering, tilsyn, bruk av finansiell etterretning, inndragning og tiltak mot finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

FATF mener at Norge har gjort fremgang under alle effektmålene, men peker spesielt på tiltakene som dreier seg om nasjonal samhandling og koordinering, bruk av finansiell etterretning og tiltak mot finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Når det gjelder tilsyn og inndragning konkluderer FATF med at det tidlig i juni 2019 fortsatt var noe behov for forbedringer.

Financial Action Task Force (FATF) er en mellomstatlig samarbeidsgruppe for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som ble opprettet i 1989. Norge ble medlem i 1991. Foruten å fastsette internasjonale anbefalinger, evaluerer også FATF medlemslandene mot anbefalingenes krav, inkludert vurderinger av effektiviteten i tiltakene.

Les rapporten på FATFs nettsider