Historisk arkiv

Nysalderingen

NAV-saken: Styrking av Riksadvokatembetet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Riksadvokatembetet for å dekke økte utgifter i forbindelse med NAV-saken i 2019.

– Regjeringen tar NAV-saken på alvor, og foreslår derfor midler slik at arbeidet med gjenåpning kan skje så raskt som mulig, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Forslaget til ekstrabevilgning kommer som følge av NAVs feilfortolkning - og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Nysalderingen: Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet