Historisk arkiv

Oppnevning av setteriksadvokat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kongen har i statsråd i dag oppnevnt professor dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for riksadvokat Maurud.

Mæland skal behandle spørsmålet om gjenåpning av uriktige domfellelser som er knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

– I lys av at riksadvokat Maurud har ansett seg inhabil til å behandle sakene, har regjeringen oppnevnt professor Henry John Mæland som setteriksadvokat. Jeg er sikker på at Mæland vil utføre dette arbeidet på en utmerket måte, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Henry John Mæland er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har ved flere anledninger vært oppnevnt som setteriksadvokat.