Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Regjeringen foreslår å forlenge seilingssesongen for «Polarsyssel»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke beredskapen på Svalbard, og foreslår å forlenge seilingssesongen for Sysselmannens tjenestefartøy M/S «Polarsyssel» ut året.

– Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nord og vi ser at maritim aktivitet rundt Svalbard øker. Derfor foreslår vi nå å utvide seilingssesongen for at beredskapen skal speile utviklingen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Sysselmannen på Svalbard disponerer skipet «Polarsyssel», med blant annet helikopterdekk for Sysselmannens helikopter ni måneder i året. Skipet er en sentral ressurs i rednings- og beredskapsarbeidet, blant annet ved fare for skipsforlis, grunnstøting, oljeutslipp og personskader. Sysselmannen bruker også skipet i de årlige inspeksjonene av øygruppa. Med utvidet seilingssesong vil Sysselmannen disponere «Polarsyssel» resten av året.

– Regjeringen er opptatt av å gjøre verdens beste beredskap enda bedre. «Polarsyssel» er et veldig viktig verktøy for at Sysselmannen skal kunne utføre den gode jobben som gjøres i dag, sier statsråden.