Historisk arkiv

Sikrer helikopterberedskapen i Nord-Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil leie inn sivile helikoptre for å sikre politiets helikopterberedskap i Nord-Norge. Forsvaret vil gi midlertidig helikopterbistand frem til politiet får på plass en leieavtale.

Stortinget har sluttet seg til regjeringens anbefaling om å flytte femten Bell 412-helikoptre til Rygge for å ivareta økt helikopterkapasitet til Forsvarets spesialstyrker, og stasjonere tre Bell-412 helikoptre på Bardufoss til støtte for Hæren.

– For å sikre at politiets helikopterberedskap i Nord-Norge blir ivaretatt foreslår regjeringen å leie inn sivile helikoptre. Vi vil øke bevilgningen til politiet med totalt 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP).

Regjeringen har besluttet at det etableres en midlertidig løsning i Hammerfest med ett helikopter fra 1. januar 2020, inntil en offentlig anbudsprosess er gjennomført og en leieavtale for sivile helikoptre er på plass.

Forsvaret har gitt midlertidig støtte til politiet i Nord-Norge med to Bell 412 helikoptre. Forsvaret vil videreføre sin beredskap på Bardufoss med ett helikopter fra 1. januar, inntil en permanent løsning er på plass, men ikke etter 1. juli 2020.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge tas det også sikte på å etablere en ny redningshelikopterbase i Tromsø. Denne basen legges til rette for å dekke politiets spesielle behov med dagens beredskap på en time.