Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Styrket bevilgning til vergemål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 10,2 millioner kroner til vergemålsforvaltningen for å gjennomføre tiltakene som ble iverksatt etter Tolga-saken.

Tolga-saken avdekket at enkelte har fått opprettet ordinært vergemål mot sin vilje. Justis- og beredskapsdepartementet ga i desember 2018 Statens sivilrettsforvaltning i oppdrag å gjennomgå vergemålssaker for å avdekke eventuelle ufrivillige vergemål. Det er registrert 310 saker for videre oppfølging. Arbeidet skal sluttføres i 2019.

– Tolga-saken avdekket at enkelte har fått opprettet ordinært vergemål mot sin vilje. Det er alvorlig, og derfor satte vi også i gang en gjennomgang for å avdekke om det var flere som hadde ufrivillige vergemål. Det er en stor og ressurskrevende oppgave, og derfor så tilfører vi nå vergemålsforvaltningen friske midler, sier Jøran Kallmyr (FrP).