Historisk arkiv

Koronasituasjonen: 10 nye millioner til skredtiltak i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å forsere arbeidet med nye skredtiltak i Longyearbyen ved å øke årets bevilgning med 10 millioner kroner, og i tillegg gi NVE anledning til å inngå kontrakter for 60 millioner kroner i 2021.

Det er fra før av bevilget drøye 61 millioner kroner til skredtiltak i Longyearbyen for 2020.

– Dette vil bedre sikkerheten for innbyggerne i Longyearbyen, og bidra til økt aktivitet i et samfunn som er hardt rammet økonomisk av covid-19-epidemien, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  

Jo raskere NVE får en fullmakt på 60 millioner kroner, jo raskere kan man starte på denne delen av sikringstiltak og få økt aktiviteten på Svalbard.  

Forslaget til bevilgning vil bidra til økt etterspørsel blant lokalt næringsliv og til å få fart på den økonomiske aktiviteten i Longyearbyen i en ellers vanskelig situasjon.

Dette er en oppfølging av stortingsvedtaket om en krisepakke for Svalbard i forbindelse med Covid-19. Skredsikringstiltak under fjellet Sukkertoppen i Longyearbyen består av to deler: En fangvoll nedenfor fjellsiden, og støtteforbygninger i selve fjellsiden.

Det tas sikte på å gjennomføre byggingen i 2020 og 2021. NVE har anslått at kostnadene for skredsikring blir dyrere enn først antatt. Det kommer blant annet av ny kunnskap om temperaturendringer og permafrostens dybde.

Samtidig viser nye vurderinger at det vil være mulig å forsere tiltaket, og dermed sette i gang bygging av både fangvoll og støtteforbygninger i år. For at vi skal kunne komme i mål så raskt som mulig og på best mulig måte, vil NVE ha behov for å kunne inngå kontrakter for 2021 i år.