Historisk arkiv

Historisk arkiv

Dette er de nye reiserådene mellom Norge og andre europeiske land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen åpner for innreise fra 15. juli for personer som er bosatt i land i EØS/Schengen-området som har en tilfredsstillende smittesituasjon. Samtidig fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra disse landene. Utenriksdepartementet fraråder ikke lenger reiser til de landene som unntas fra krav om innreisekarantene.

- Vi har lav smitte i Norge nå takket være vår felles innsats denne våren og sommeren. Det gjør at vi kan åpne litt mer opp for inn- og utreise til andre land med lignende smittesituasjon. Samtidig vil dette gjøre oss sårbare for smitteimport fra utlandet, og alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser, sier justisminister Monica Mæland. 

Kriteriene for å vurdere smittesituasjonen omfatter blant annet antall smittede relativt til folketall og hvor stor andel som tester positivt. Det dreier seg også om trender i smittetallene, smitteverntiltak og intensivinnleggelser. Basert på denne informasjonen gjøres det en helhetsvurdering.  

Basert på kriteriene vil landene vurderes som «røde» eller «grønne». Kriteriene kan justeres dersom utviklingen i smittesituasjonen tilsier det. 

Karantene kan gjeninnføres 

Utenriksdepartementet har siden mars frarådet alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, men fra 15. juni har det vært gjort unntak for land i Norden som har en tilfredsstillende smittesituasjon.  Fra 15. juli gjøres det unntak for flere land i EØS/Schengen-området som også har en tilfredsstillende smittesituasjon. I Sverige tilsier smittesituasjonen nå at regionene Kronoberg, Blekinge og Skåne fritas for karanteneplikt.  

- De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 

De som likevel velger å reise utenlands, bør ha gyldig pass og reiseforsikring. Som alltid oppfordrer UD til å registrere seg på reiseregistrering.no. Mer informasjon finnes også på regjeringen.no/reiseinformasjon.  

Dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, vil innreisekarantene kunne gjeninnføres.  

- Det betyr at du kan risikere å få karantene når du kommer hjem, selv om landet var grønt da du dro, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Oppdaterer oversikt  

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å lage en oversikt over hvilke land og regioner som har en tilfredsstillende smittesituasjon og dermed kan vurderes som «grønne». Oversikten vil bli oppdatert i utgangspunktet hver 14. dag. 

For reisende som er bosatt i land eller regioner innenfor EØS/Schengen-området med et for høyt smittenivå, eller fra land som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen, vil det gjelde regler om innreisekarantene også etter 15. juli. 

Det er altså hvor man er bosatt som er avgjørende, ikke hva slags statsborgerskap man har. Eksempelvis vil nå en amerikaner bosatt i Italia kunne reise til Norge, mens en italiener bosatt i USA ikke får komme med mindre han eller hun oppfyller andre innreiseregler, som for eksempel de nye kjærestereglene.  

Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet)