Historisk arkiv

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er ny direktør i DSB

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt Elisabeth Sørbøe Aarsæther som ny direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Sørbøe Aarsæther har takket ja til dette viktige samfunnsoppdraget, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther er født 1. juli 1965 og utdannet cand.mag. fra Høgskulen i Volda i 1993.

Aarsæther ble i 2004 ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), daværende Post- og teletilsynet, som underdirektør, senere informasjonsdirektør og som assisterende direktør fra 2012. Siden 2017 har Aarsæther vært direktør i Nkom. Hun har tidligere erfaring som lærer på mediestudiet på Høgskulen i Volda fra 1993 til 1995, som informasjonsansvarlig hos Sysselmannen på Svalbard fra 1995 til 1999 og som prosjektleder i Statens Vegvesen fra 2002 til 2004.

– Aarsæther vurderes med sin bakgrunn som meget godt egnet og kvalifisert både faglig og ledelsesmessig for rollen som ny direktør i DSB, sier Mæland videre.

Aarsæther etterfølger Cecilie Daae, som har begynt i ny stilling som administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Om DSB

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Samfunnssikkerheten påvirkes både av utviklingen i vårt eget samfunn, og av globale utviklingstrekk. I en verden der utfordringsbildet er i rask endring og stadig blir mer krevende og sammensatt, har DSB en sentral rolle i å skape et trygt og robust samfunn, der alle tar ansvar.

Les mer om DSBs ansvar og roller