Historisk arkiv

Forenkler reglene for å hindre unødvendige konkurser for små bedrifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag til nye forskriftsregler om enklere rekonstruksjonsforhandlinger for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse ved forhandlinger om å unngå konkurs.

– Utbruddet av covid-19 rammer mange små bedrifter som ellers ikke ville stått i fare for å gå konkurs. En enkel fremgangsmåte for såkalt rekonstruksjon kan bidra til at slike virksomheter i større grad kan reddes, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nye midlertidige regler om rekonstruksjon av bedrifter som står i fare for å gå konkurs, trådte i kraft rekordfort 11. mai 2020. Loven gir en rettslig ramme for forhandlinger med kreditorene med sikte på en frivillig eller tvungen ordning av gjelden. De nye reglene reduserer risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter som nå rammes av akutt svikt i inntektene.

– Slike forhandlinger for å unngå konkurs kan være kostbare, særlig for små bedrifter. Det er derfor behov for enklere regler som igjen begrenser kostnadene. Reglene må på samme tid ivareta behovene til de som bedriften skylder penger, og bedriftens ansatte, sier Monica Mæland.

I forslaget som sendes på høring i dag, ber Justis- og beredskapsdepartementet om innspill til slike regler.

– Regjeringen jobber iherdig med å få hjulene i gang igjen i norsk økonomi. Vi har derfor satt en kort høringsfrist og ser frem til å jobbe videre med innspillene fra de berørte, avslutter Monica Mæland.

Les forslaget

Høring om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak