Historisk arkiv

Foreslår nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker, samt å styrke reglene om tollkontroll med piratkopier og andre varer som krenker immaterialrettigheter.

– Varemerker er avgjørende for konkurranseevnen til norske foretak, og næringslivet trenger et moderne og enkelt regelverk. Vi ønsker også å gjøre det enklere og billigere å få stoppet piratkopier, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I proposisjonen foreslås å gjennomføre EU-direktivet om varemerker fra 2015, som er mer teknologinøytralt når det gjelder hva som kan registreres. Det åpnes også for særskilt pantsettelse av registrerte varemerker. Det foreslås samtidig at Norge tiltrer Singaporetraktaten, noe som vil forenkle formelle krav til varemerkeregistreringer.

Tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter foreslås effektivisert og brakt mer på linje med regelverket i EU. Fremgangsmåtene for ødeleggelse av varer forenkles. Tollmyndighetene skal også kunne stanse sendinger til private. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

– Arbeidet mot piratkopiering og varemerkeforfalskninger er også viktig for å beskytte forbrukerne, og for å bekjempe organisert kriminalitet, sier Mæland.

Prop. 43 (2019-2020): Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.