Historisk arkiv

Forlenget oppdrag for det norske medisinske teamet i Hellas

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det norske medisinske teamet som reiste til Hellas 14. september for å bistå etter brannen i flyktningleiren Moria på Lesvos, forlenger sitt oppdrag med tre uker, til 26. oktober. Norge bidrar også med materiell som telt, biler, tilhengere og modul for smittevern til området.

– Vi har besluttet å forlenge oppdraget på anmodning fra WHO og greske myndigheter, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hellas ønsker ytterligere hjelp i en overgangsfase, til greske myndigheter får bygd opp et eget tilbud.  

- Ved å forlenge Norges oppdrag bidrar vi til å møte de akutte humanitære behovene på Lesvos, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Det medisinske innsatsteamet er satt sammen av helsepersonell fra sykehus over hele landet. Belastningen på hvert sykehus blir dermed liten, og forlengelsen av oppdraget vil derfor ikke belaste helsetjenestens evne til å håndtere koronapandemien, ifølge helse- og omsorgsminister Bent Høie.