Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Forprosjekt til ny løsning for Oslo fengsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 46,3 millioner kroner i 2021 til videreføring av forprosjektering for ny løsning Oslo fengsel.

– Oslo fengsel er et av fengslene på Østlandet med størst vedlikeholdsbehov. Fengselet er viktig med tanke på tilgang til varetektsplasser for politiet i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Nytt Oslo fengsel er derfor en viktig prioritering for regjeringen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Den bygningsmessige tilstanden ved fengslet er kritisk, og Statsbygg kan ikke garantere for videre drift dersom det ikke gjennomføres omfattende tiltak.

I 2020 ble det bevilget 17,5 mill. kroner til forprosjektering av nytt fengsel i Oslo. Regjeringen ønsker kontinuitet i denne prosessen. Bevilgningen på 46,3 mill. kroner skal sikre at arbeidet kan fortsette i 2021.