Historisk arkiv

Fortsatt indre grensekontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den 16. mars gjeninnførte Norge kontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Det er besluttet at tiltakene foreløpig skal videreføres i ytterligere 90 dager fra 16. mai kl. 08.00.

Det er viktig å understreke at grensekontrollen kun medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge. Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget med 90 dager.