Historisk arkiv

Ida Melbo Øystese blir ny politimester i Øst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Visepolitimester Ida Melbo Øystese er i statsråd i dag åremålsutnevnt som ny politimester i Øst politidistrikt for en periode på seks år.

I juli 2019 ble Øystese fungerende visepolitimester i Øst politidistrikt, og fra august samme år har hun vært konstituert politimester i samme politidistrikt. Øystese ble visepolitimester i Vest politidistrikt januar 2017. Før det var hun ansatt som Politidirektørens personlige rådgiver fra 2014 til 2017. Fra 2013 til 2014 var Øystese leder for virksomhetsutvikling i Merverdiprogrammet i Politidirektoratet.  

Øystese var ansatt i ulike stillinger i Follo politidistrikt fra 2003 til 2013, blant annet som politiinspektør og nestleder, og etter hvert driftsenhetsleder.  

Øystese kommer fra stillingen som visepolitimester i Vest politidistrikt. Hun tiltrer stillingen fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer. 

Saken ble vedtatt med Torbjørn Røe Isaksen som settestatsråd fordi justis- og beredskapsminister Monica Mæland er inhabil på grunn av nært vennskap.