Historisk arkiv

Innføring av et digitalt system for reiseregistrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal innføres et system for reiseregistrering, hvor de som ønsker å passere norsk grense skal registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver.

­– Dette blir et nyttig verktøy for flere sektorer i arbeidet med å hindre spredning av Covid-19. Systemet vil ha nytteverdi for helsesektoren i smittevern- og smittesporingsarbeidet, men også for politiet og arbeidstilsynet i deres rolle med å ettergå brudd på karantenebestemmelser, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg i systemet.

– Sjømatnæringen forventer et stort innrykk av utenlandsk arbeidskraft til neste års vinterfiske. Dette vil bidra til at det kan gjennomføres på en ryddig og god måte hvor vi ivaretar både smittevern, og tilrettelegger for næringsaktørene som er avhengig av sesongarbeiderne fra utlandet. Det er viktig at næringen samarbeider med lokale og regionale myndigheter, og sørger for at det er inngått kontrakter med de som skal arbeide i industrien, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Det tas sikte på at reiseregistreringssystemet er i drift fra januar 2021. Opplysningene som legges inn skal slettes når de ikke lenger er nødvendig. Regler om sletting vil bli fastsatt i forskrift.

Oversettelse til polsk / Polish translation

Informacja prasowa | Data: 09.12.2020

Rząd postanowił wprowadzić system rejestracji podróżnych, w którym osoby chcące przekroczyć granicę Norwegii będą miały obowiązek rejestrowania swoich danych, między innymi imienia i nazwiska, informacji kontaktowych, miejsca pobytu podczas kwarantanny i ewentualnego pracodawcy.

­– „Będzie to przydatne dla kilku sektorów narzędzie zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19. System będzie użyteczny dla służby zdrowia w zakresie kontroli i śledzenia infekcji, a także dla policji i inspekcji pracy przy ściganiu naruszeń przepisów dotyczących kwarantanny” – mówi minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Główna zasada jest taka, że wszyscy przekraczający granicę, w tym obywatele Norwegii, muszą zarejestrować się w systemie.

– „Branża przemysłu rybnego spodziewa się dużego napływu zagranicznej siły roboczej w związku z przyszłorocznymi połowami zimowymi. System pomoże przeprowadzić to we właściwy i uporządkowany sposób, ułatwiając kontrolę infekcji przy jednoczesnym wsparciu dla przedsiębiorstw zależnych od pracowników sezonowych z zagranicy. Ważne jest, aby branża współpracowała z lokalnymi i regionalnymi władzami, a także dbała o zawieranie umów z przyszłymi pracownikami w sektorze” – mówi minister rybołówstwa i przemysłu rybnego Odd Emil Ingebrigtsen.

Wprowadzenie systemu rejestracji podróżnych planuje się na styczeń 2021 roku.

Wprowadzone informacje będą usuwane, gdy nie będą już potrzebne. Zasady ich usuwania zostaną określone w rozporządzeniu.