Historisk arkiv

Koronasituasjonen: 62 millioner ekstra for å bygge ned køene i domstol og påtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å redusere køene som har bygget seg opp under koronasituasjonen, foreslår regjeringen å øke bevilgningen til domstol og påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtalemyndighet med 62 millioner kroner.

– Nå er det viktig å holde hjulene i gang. Køer i rettssystemet skaper uheldige ringvirkninger både for privatpersoner og næringsliv. Derfor foreslår vi nå friske midler for å ansatte flere dommere, påtalejurister og konstituerte statsadvokater, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Domstolene: 39 millioner kroner

Nå foreslår regjeringen 39 millioner kroner mer til blant flere midlertidige dommerstillinger. Dette skal også gå til å leie lokaler for å holde flere rettssaker samtidig som man sørger for godt smittevern.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å øke saksavviklingen i domstolene, særlig med tanke på digitale løsninger. Regjeringen har sørget for nødvendige regelverksendringer som blant annet gjør at flere saker kan behandles med fjernmøteteknologi. I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 35 millioner kroner til teknisk utstyr for å gjennomføre dette.

– Vi så raskt at koronautbruddet førte til lengre køer i domstolene. Vi har allerede gitt 35 millioner kroner til nødvendig teknisk utstyr for å holde rettsaker via video- og telefonkonferanse. Nå følger opp og foreslår 39 millioner kroner ekstra til blant annet flere dommere, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Flere påtalejurister i politiet: 13 millioner

Flere politidistrikt har under virusutbruddet redusert antallet ubehandlede saker og har nå oversendt disse for videre behandling i domstolene. Til høsten skal politijuristene føre disse sakene for retten. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til påtalemyndigheten i politiet med 13 millioner kroner i 2020 for å unngå at det bygges opp nye køer.

Den høyere påtalemyndighet: 10 millioner kroner

Straffesakene som Den høyere påtalemyndighet bringer inn for domstolene er så alvorlige at det av hensyn til rettssikkerheten er viktig at de avklares innen rimelig tid. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til Den høyere påtalemyndighet med ti millioner kroner.

– Saker står i kø i på grunn av koronasituasjonen. Dette er alvorlig for ofre, tiltalte og folks rettsfølelse. Derfor ønsker vi nå å styrke domstolene, påtalemyndigheten i politiet og Den høyere påtale myndighet med 62 millioner kroner, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.