Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Foreslår ny midlertidig lov om forenklinger og tiltak i justissektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår i dag en ny midlertidig lov som viderefører reglene i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 459 om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av utbrudd av covid-19.

Formålet med regjeringens forslag er å gjøre det enklere å gjennomføre saker samtidig som smitteverntiltak ivaretas.

– Vi så raskt at utbruddet av covid-19 fikk konsekvenser for arbeidet til domstolene. Regjeringen var derfor tidlig ute med flere midlertidige tiltak for å hindre at for mange saker ble utsatt. Det er viktig å videreføre disse reglene for at domstolene kan holde hjulene i gang, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

De midlertidige endringene som foreslås videreført, utvider domstolenes adgang til å benytte fjernmøteteknologi og åpner for mer bruk av skriftlig behandling. Det foreslås også midlertidige løsninger for signering og avsigelse av rettslige avgjørelser.

Etter lovforslaget, oppheves den midlertidige loven 31. desember 2020.

Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.