Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Koronasituasjonen: Krav om opphold på karantenehotell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen innfører krav om at personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på et karantenehotell i karantenetiden på ti dager. Kravet gjelder ikke for personer som er bosatt i Norge, eller eier bolig eller fritidsbolig i Norge.

– Importsmitte fra utlandet skaper store utfordringer. Det er derfor nødvendig med strengere tiltak. Erfaringene viser at det ikke holder å gjennomføre karantenetiden i private hjem og andre steder hvor det er vanskelige å holde avstand, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Kravet gjelder ikke for personer som er i Norge for å arbeide og som kan dokumentere at arbeidsgiveren har sørget for egnet oppholdssted i karantenetiden.

Ansvaret for å ha karantenehotell vil ligge hos kommunene. Kommunen skal også tilby mulighet til å teste seg under oppholdet på karantenehotellet. Kommunene skal få dekket sine utgifter av staten.

Reglene om hvem som skal være i innreisekarantene etter covid-19-forskriften, er ikke endret. Endringene gjelder hvor karantenetiden skal tilbringes. De nye kravene trer i kraft mandag 9. november 2020.

Forskrift om endring i covid-19-forskriften