Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Forslaget er sendt på høring.

Dagens bortvisningsforskrift er gitt med hjemmel i smittevernloven § 7-12. Denne bestemmelsen forutsetter at regjeringen må legge frem et lovforslag for Stortinget snarest mulig dersom bestemmelsene i forskriften ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget. Stortinget opphevet 30-dagersfristen i forbindelse med at de vedtok koronaloven, men den inntrer på ny fra 27. mai i forbindelse med at koronaloven oppheves.

- Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I høringsnotatet redegjør departementet også for hvordan reglene i den nåværende bortvisningsforskriften vil bli videreført i den nye særloven og i forskriften til denne. Det legges ikke opp til vesentlige innholdsmessige endringer i de reglene i forslaget som nå sendes på høring.

- En midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget, vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier Mæland.

Det foreslås at den nye særloven om innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 skal gjelde fram til 1. januar 2021.