Forsiden

Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kunnskapsministeren og helseministeren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Invitasjon til den daglige pressekonferansen mandag 27. april kl. 1600. I dag er det justis- og beredskapsminister Monica Mæland, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie som stiller.

I tillegg vil utdanningsdirektør Hege Nilssen, assisterende helsedirektør Espen Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, være til stede.

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Kl 1545. Ta med gyldig pressekort og ID.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med justisministeren, kunnskapsministeren og helseministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK 2704 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1615. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Pressekontakter:
For justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonssjef Trude Larstad,
936 67 742.
For kunnskaps- og integreringsministeren: Kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken, 990 09 260.
For helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Helene Hoddevik Mørk, 932 59881.

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Departementene og SMK har innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Det kan, ved stor pågang, være aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.