Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Ny redningsskøyte i Vardø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil bevare tryggheten og tilliten i det norske samfunnet, og foreslår derfor å øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til drift av en ny redningsskøyte i Vardø.

– Kysten av Finnmark er værhard og utsatt. En fast bemannet redningsskøyte i Vardø vil gi bedre trygghet for alle som bor og ferdes i disse kystområdene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil øke tilskuddet til Redningsselskapet med 15 millioner kroner til en redningsskøyte og fast bemannet stasjon i Vardø. Redningsselskapet er en viktig del av Norges sivile redningsressurser og bidrar til sjøredningstjeneste og beredskap langs hele kysten.

Strekningen fra Redningsselskapets fast bemannede skøyte i Båtsfjord og til grensen mot Russland er den lengste strekningen i Norge som ikke har dekning av en redningsskøyte. En fast bemannet redningsskøyte i Vardø vil bidra til økt slepebåtberedskap og sikre en sjøredningstjeneste med lokalkunnskap og raskere responstid som vil gi økt trygghet for fiskere og kystbefolkningen i Finnmark.