Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

Økt kapasitet til behandling av statsborgerskapssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke kapasiteten til å behandle søknader om statsborgerskap med 61,5 millioner kroner i 2021.

- Regjeringen vil styrke førstelinjen i politiet og gjøre det mulig å behandle flere søknader om statsborgerskap. I 2021 er det derfor foreslått å øke bevilgningen til UDI med 25 millioner kroner og politiet med 36,5 millioner kroner.

Søknader om statsborgerskap må registreres ved oppmøte hos politiet. Førstelinjen i politiet har hatt mindre kapasitet enn normalt på grunn av virusutbruddet.

- Økningen i saksmengde kombinert med smittevernstiltak har ført til lengre saksbehandlingstid. Regjeringens forslag vil styrke kapasiteten til å håndtere flere saker.

Fra 1.1.2020 ble prinsippet om ett statsborgerskap avviklet. Antallet som søker om norsk statsborgerskap har siden økt mer enn forventet. Totalt er det forventet en økning på 60 000 søknader i perioden 2020-2022.

- Økningen i antall søknader om statsborgerskap fører og til økte gebyrinntekter.