Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse om håndtering av koronaepidemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterer i ettermiddag om håndteringen av koronavirusutbruddet i Norge og de konsekvenser det har.

Nett-tv Pressekonferanse om håndtering av koronaepidemien

Se sendingen her

Se sendingen her

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, og fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, vil også være til stede. 

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59

Tidspunkt: Torsdag 19. mars kl 16.00. Pressekonferansen overføres på regjeringen.no.

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til JDinfo@jd.dep.no med teksten PK1903 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest klokka 1615. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen. For de som ønsker å delta er oppmøte senest klokken 1545. Ta med gyldig pressekort og ID.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren:
Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry,
telefon 97 55 37 45, raheela.chaudhry@jd.dep.no

Pressekontakt for helse- og omsorgsministeren:
Kommunikasjonsrådgiver Andreas Keus,
tlf 950 72 023, andreas.kreus@hod.dep.no

Nett-tv

Se sendingen her fra kl. 16:00.

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset blant befolkningen. Departementene og SMK har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Ved oppmøte større enn lokalenes reduserte kapasitet grunnet helsemyndighetenes anbefalinger for smittevern, kan presse bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern

Om sendingen

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette er Lars-Svanberg.Jakobsen@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>